past-exhibition

ABANTE GALLERYHORNSGATAN 44  118 21 STOCKHOLM EST. 1999

ÖPPETTIDER ON -TO 12-18 FR - LÖ 12-16

OR BY APPOINTMENT PLEASE CONTACT TEL. 0733 744 500

E POST abante@abante.se

MEMBER OF SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

MARIT FURN


I måleriet ligger allt på ytan och på samma gång någon helt annan stans, bortom den. I utställningen ”Inom ytan" leker Marit Furn med denna dubbelhet och låter de begränsade dimensionerna, även inuti själva motiven, öppna sig mot något mer. Kläder blir burar. Trådar blir till fåglar. Ett golv är en sjö eller en himmel. Tankens fulla frihet inom ytans snäva ramar.


Marit Furn är konstnär och författare. Hon har tidigare visat sina målningar bland annat på Galerie Paname i Stockholm, Grand Palais i Paris, UKM The Museum of New Art i Pärnu (Estland) och olika kulturhus runt om i Sverige. Hon debuterade 2016 med romanen "Skuggan" på Albert Bonniers förlag, och är just nu aktuell med sin nästa, "Abalone".


____________________________________________________________________________________________________________

JENNY ANDERSON


Anderson arbetar i denna utställning med Cyanotypi, en experimentell grafisk teknik som bygger på järnsalters ljuskänslighet. I sina verk skärskådar hon materialens skiftande strukturer. Hon vill ge tid för reflektion över det som är subtilt och vardagligt.

Jenny Anderson, (f.1986), är uppvuxen och arbetar i Stockholm. Utbildade sig till grafiker på Stockholms Grafikskola 2006-2008. Den avslutande elevutställningen på Grafiska Sällskapet ledde till att hon det året blev invald i Sällskapet och där hon även haft en egen utställning.

2008 erhöll hon stipendium från Vikmanshyttans stentryckeri och fick möjlighet att ingående studera framställning av litografi, samt få en egen upplaga tryckt.

Jenny blev Invald i KRO 2014.

I kulturtidskriften Hjärnstorm nr #102 medverkade hon med grafiskt tryck. Tidskriften hade release i samband med konstmässan Supermarket 2010. Hon har även anlitats av dramaturg för illustration av pjäser.

Hennes verk finns representerade på Polismyndigheten i Stockholms län, samt i ett flertal landsting och kommuner.

________________________________________________________________________________________________________________

DAN LEONETTE

DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN.  MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM  LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.DAN LEONETTE ÄR KERAMIKER SOM HAR SATSAT HÅRT PÅ DEN URÅLDRIGA RAKU BRÄNNINGEN FRÅN 1400- TALETS JAPAN.  MEST AV ALLT ÄR HAN KÄND FÖR SINA POSTFIRED RAKU SOM HAN SJÄLV KALLAR FÖR MATT COPPER. DAN LEONETTE ÄR KANSKE EN AV DE BÄSTA I NORDEN ATT KUNNA TA FRAM DEN FANTASTISKA METALKÄNSLAN I YTAN SOM  LOCKAR FRAM BILDER AV GAMLA VÄRLDSKARTOR AV VASCO DE GAMA ELLER TILL AKVARELLENS ABSTRAKTA VÄRLD , SUGGESTIVITEN AV FÄRGER ÄR OÄNDLIG.

_____________________________________________________________________________________________________________

MAYA RYGAARD


Maya Rygaard inledde sina studier av olika måleristiska riken med utställningen ”Episka resor i tiden” – ”Epic Journeys in Time” Stockholm, 2010.

Denna utställning som ett slags ouvertyr fick senare sin efterlängtade fortsättning

”Inga blommor finns det mer” – ”Sag mir, wo die Blumen sind” 2013 med både målningar och skulpturer samt installationer.


Det bärande temat ”rike” som kärt ämne har fortsatt som projekt under de gånga åren och förverkligas nu i denna utställning som fått namnet: ”Koloritens rike” – ”The realm of Colouration”

_________________________________________________________________________________________________________________

GUDRUN BLOM


Gudrun Bloms motiv kretsar ofta kring människor och djur och väger mellan idyll, mardröm och allvar.

Förföriskt omvandlas bilderna till något lekfullt och utmanar betraktaren att på nya sätt upptäcka målningarna. Detaljrikedomen är starkt berättande och stilen är ofta realistisk med referenser till det klassiska måleriet med inslag av symbolism och surrealism.


Gudrun Blom är bla. representerad i kommuner, landsting och utsrikesdepartamentet. Medlem i KRO och Grafik i Väst . Hon har även erhållit flera arbetsstipendium  från bildkonstnärsfonden.


_________________________________________________________________________________________________________________

ANNA DELLERMALM

När Anna Dellermalm börjar skapa sina collage har hon ingen förutbestämt, konkret motiv att följa. Sina collage bygger hon upp huvudsakligen med fragment av egna bilder: äldre verk i olika tekniker, skisser, tester av nya färger m.m.

Inspirationen kommer med den första biten som konstnären finner intressant och som sätts på den vita ytan, då kommer hon in i en uppslukande och stimulerande skapandeprocess med att hitta fragment och styra samspelet mellan dessa för att uppnå den slutligliga form-, struktur-  och färgkombinationen. De ibland oansenliga, pappersbitarna får ett nytt sammanhang och förstärker varandra.

Ibland, under arbetets gång, framträder på duken något som väcker konkreta associationer och  Anna Dellermalm försöker att förtydliga dessa i viss mån, ändå utgör alla tavlor bara utgångspunkter för betraktarens egna upptäcktsresor i bildvärlden.

_________________________________________________________________________________________________________

SIME WOLFERT

På 70-talet gick jag på konstskola i New York.

Efter misslyckad för att inte säga katastofal skolgång åkte jag till Paris och några år därefter gick jag på Art Student´s League i New York.

Min lärare där sa, du går från svartaste svart till vitaste vitt, det är du, det är din personlighet. Det där köpte jag, jag var 19 år och hade hittat hem. Här fick jag vara jag, här fick mina känslor plats. Jag fick svarta utbrott på vita dukar och det var en bra väg in i konsten. Samtidigt tog jag intryck av abstract expressionism och feministisk konst. Jackson Pollock, de Koning, Franz Klein, Dottie Attie, Louise Bourgeoise, Helen Frankenthaler för att nämna några. I Soho visades hur mycket feministisk konst som helst, en sort diskbänksrealism eller gräv där du står filosofi.

På den vägen är det. Jag är här och nu.

Jag utmanas av vad ett par kolstreck kan visa. Min teknik varierar, ibland är det en snabb nästan omedveten impuls som blir en bra teckning. Ibland tar det lång tid då jag arbetar fram och tillbaka lager på lager, gräver efter något sort känslominne tills bilden talar när den är färdig, det kan ske oväntat o plötsligt, det är en sorts magi. Sieme


Representerad: Sörmlands Museum, Malmö Landsting, Helsingborg kommun, Halmstads Kommun, Uppsala Landsting och Statens Konstråd. Utbildning Idun Loven , Stockholm, Art Student League, New York, Vidareutbildning Konsthögskolan, Stockholm.

_______________________________________________________________________________________________________

BIRGITTA SANDER

Att lämna det täta, trånga, tunga och triviala. Utsikter öppnar sig, himlen välver sig på ett sätt som nästan hunnit glömmas bort sen sist, längst bort kanske en horisontlinje. Igenkänning med bottenklang i tidiga upplevelser av oändlighet och äventyr. Ögats glädje och känslan av lätthet. Här blåser en vind mot havet – vart tar den dig?


Den känslan strävar jag efter när jag arbetar med ett verk, i tunna lager över varandra så färgerna samspelar i många skikt. Förr målade jag i fria luften, utomhus, men nu nästan enbart i mina målarstudios på Norra Öddö i Bohuslän och på Södermalm. Det blir inre landskap, som speglar de öppna rum jag älskar.


Det är skört , luftigt och vackert. Konstnären Gun-Britt Sundstedt har sitt eget bildligt uttryck för att beskriva ett inre landskap, vatten, stad, broar eller en klänning.


I den femte separata utställningen på Abante Gallery visar konstnären en svit om sex målningar som handlar om frigörelsen från det visuella. Allt som är mellan huskropparna är långt viktigare än själva motivet.

_____________________________________________________________________________________________________

GUN-BRITT SUNDSTEDT

_________________________________________________________________________________________________________

HIROMI YAMAMOTO WAHLSTEDT  

 

När Hiromi Yamamoto Wahlstedt kommer till sin ateljé vet hon aldrig vad som kommer att fastna på akvarellpappret. Hon börjar med en färgfläck och bara bygger på, små fläckar blir till större och byter skepnad och färg. När den processen är klar tar hon till pennor som hittar en plats att få till detaljer som påminner om objektets ytor från naturvärden, smältande is, sten i havsbotten, insekter och snäckor. Motiven förvandlas till en egen hemlig trädgård med personliga hemligheter.

I utställningen Secret Garden består av nio nya verk, det är hennes första separata utställning i Stockholm. Här saknas inte fantasi och heller inte associativa inslag.

Hiromi Yamamoto Wahlstedt är född i Hiroshima i Japan. År 2008 blev hon klar med sitt Master från Hiroshima Konsthögskola.

Hiromi Yamamoto Wahlstedt är bosatt och arbetar i Stockholm sedan år 2010.


______________________________________________________________________________________________________________

BIRGITTA BERGGREN


MOTIVVALEN ÄR CENTRERADE RUNT HENNES PERSEPTION AV DEN VÄRLD SOM HON VISTAS I. HON BYGGER UPP SINA MOTIV LAGER PÅ LAGER OCH GER RUM FÖR KONTEMPLATION. EGENTLIGEN ÄR DET ETT SLAGS FILIGRANARBETEN BESTÅENDE AV SMÅ SMÅ OBJEKT, DJUR , MÄNNISKOR SOM TVINNALS SAMMAN. NÄR BERÄTTELSERNA FÅNGAS UPP VÄXER BILDERNA I STYRKA OCH VI HAR SVÅRT ATT LÄMNA DEM.


_________________________________________________________________________________________________

INGUN WISTEDT

Ingun Wistedt hämtar inspiration till sina motiv i en värld som är oerhört monumental i sin litenhet.

Vid ett besök på akvariet i Kapstaden i början på 2000- talet fascinerades Ingun av det form- och färgstarka livet i oceanerna utanför Sydafrika. Då föddes tanken på att någon gång arbeta med dessa former och färger. Vid ett förnyat besök på sydafrikanska akvarier så förstärktes fascinationen och insikten av att allt detta är hotat

När Ingun nu ställer ut på Abante för tredje gången så visar hon målningar där hon har förstorat och abstraherat utsnitt av olika livsformer under havsytan. Ljusförhållanden som råder strax under vattenytan är viktiga i hennes tolkningar

 

Utbildning:Konstfack  1963-1967. Representerad: Statens Konstråd, Vetlanda Museum, Stockholms ,Halmstads, Gotlands, Åmåls, Österåkers Kommun, Stockholms ,Gävleborgs, Västerbottens läns landsting

och inköpt av S.A.K. Hon har erhållit stipendier av Konstnärsnämnden, Stockholms Stad, Svenska Konstnärers Förening och AGM.

____________________________________________________________________________________________

ULF SAND

Allt måleri handlar, enligt min mening, om att skapa substanser , där den konstnärliga processen skapar lager och skikt som genom betraktarens aktivitet förmås att inspirera och berika ett tillstånd vars yttersta konsekvens är upplevda skönhet. i mitt måleri använder jag mig uteslutande av det vertikala och det horisontala som rumsskapande intensitet. Dessa ger mig tillräcklig spänning för att uttrycka mig färgmässigt i. Ulf Sand


"......Ulf Sands bilder är inte bara en fröjd för ögat utan också för tanken" Alice Sundman i LT

Lars Nittve skrev i en tidig kritik "....en fin färgkänsla parad med ett formspråk som för tankarna till 50-talets Paris ....." Lars Nittve i SvD

________________________________________________________________________________________________________________

ULF LINDELL


_____________________________________________________________________________________________________________

KALLE ENGSTRÖM

 

Det abstrakta i konst är att jämföra med improvisation i musikens värld. Man måste släppa det förutsägbara. 

Med en bakgrund i musik och tjugo års erfarenhet av den skapandeprocess det innebär att arbeta med musik, klev Kalle Engström för några år sedan in i bildkonstens värld och hittade ytterligare ett uttryck. I musikimprovisation, exempelvis i jazz finns samma sorts tillit till processen somi måleriet. 

Startpunkten är materialet men även att inte veta; att gå in

i det okända, och låta själva utförandet bära framåt.

Att lita på processen är att släppa logiken. Det är en vision långt utanför det rationella, det är en rytm, det är en rörelse.

De målningar som möter åskådaren vill bli till på nytt,

i betraktarens öga, i ett sinne vars associationer konstnären inte har tolkningsföreträde till. Kalle Engström föreställer sig att mottagaren är lika mycket medskapande som en betraktare. Det som händer i mottagaren är det som är sant. Att uppleva rörelse på avstånd, ett landskap, ett ljus, en påminnelse. Att närma sig bilden, är att närma sig ett landskap, en text.

Inspiration kan vara en rytm, kan vara själva processen, det som sker i bilden: ibland som ett dolt lager precis som i en vittrad husfasad, ibland bara som något man anar - en intention. 

Tack vare denna intention skapas ett starkt uttryck i det till synes improviserade, det intuitiva. En stark ton slår an när man betraktar bilderna, de bildar rum av rörelse och rytm. 

Kalle Engström är född 1979 och baserad i Stockholm.

Han är musiker och konstnär. Målningarna är olja och akryl på canvas.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

LINE BERGSETH


Konstnären Line Bergseth (född i Norge 1965) är utbildad vid Statens Håndtverk og Kunstindustriskole i Oslo, Statens Kunstakademi i Oslo och Høgskolen i Østfold. Hon har haft separatutställningar och deltagit i grupputställningar på gallerier och museer i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Portugal, Italien och Island. Sedan början av 1990-talet har Line fokuserat på växter i sitt arbete; ett tema med djup förankring i konsthistorien. På utlandsresor till bland annat Madeira, Paris, Martinique och La Gomera samlade hon fröer, blad och annan information om växter, för att omsätta dem i konstverk. Hennes djupa intresse för naturen fick henne att i slutet av 1990-talet flytta från storstaden tillbaka till trakten som hade betytt så mycket för henne när hon växte upp. Det är i sitt hus, en före detta lanthandel på gränsen mellan Sverige och Norge, som hon gör sina oljemålningar och akvareller – och på senare tid även tygtryck – med växttema. Ett av Lines projekt är att odla pelargoner och måla av dem. Pelargonen har ett sådant kreativt och oväntat sätt att växa, menar hon, och är därför alltid lika intressant att måla av. Fotosyntesen, en kemisk process som inte kan ses med ögat, är ett annat projekt som Line har arbetat med i flera år. Hennes fotosyntesmålningar föreställer konstnärens egen fantasi kring hur denna process kan se ut. Line Bergseths verk finns representerade i olika samlingar i Sverige och Norge, bland annat på Moderna Museet i Stockholm och Nasjonalgalleriet i Oslo. Hon har fått flera arbetsstipendier och 1999 fick hon Museum Anna Nordlanders pris. Hon är även utbildad pedagog och håller kurser och workshops i måleri.


KATARINA NORLING

_________________________________________________________________________________________________________________________

Marit Furn

Tiden.


Utan förändring skulle tiden som begrepp vara oväsentlig.

Vår upplevelse av tid är förknippat med föremålen omkring oss

och med de sätt vi ser dem förvandlas. Vissa förändras långsamt, andra plötsligt och oåterkalleligt – som när en meteor slog ner i Dalarna för ca 370 miljoner år sedan och på ett ögonblick vände de 100 miljoner år äldre sedimenten på högkant. Av tidens gång blir föremålen vackrare eller bryts, förbrukas, fördjupas, ansamlas eller slits ut, ofta allt på samma gång. Annat återkommer regelbundet, år från år, dag för dag, och mäter ut livet beständighet och förgänglighet. I mina målningar har jag velat fånga tiden, så som den materialiserar sig i världen omkring oss, som en själ inuti själva tingen.


________________________________________________________________________________________________________________________________


FIA KVISSBERG

FAUNA
13 -21 augusti 2019Fauna utställningen handlar om förenklade gestalter där fantasin inte har någon gräns, som tex hästmodern som flyger omkring med sitt barn, skyddar hon alla barn? Elefanter på höjden och kvinnogestalten med sitt stora huvud så att hon kan se, höra och tänka i alla världar som finns runt omkring oss. Birgitta Rubin DN skriver ifrån utställningen HUB konstnärshuset 2018" Och Fia Kvissberg vänder på perspektivet i målningen ”Svart amma”, där två ömkliga vita gubbar suger på en imposant, mörkhyad modergudinna.”Skulpturena är alla unika i material brons, glas och keramik. Fia kvissberg är bl.a utbildad på kungliga konsthögskolan Stockholm projektår i glas/skulptur.Utställningar  i Red Brick War House och Iwasaki museum Japan,Uttarayan foundation Indien,Proyecto Ace Argentina, Chile, Mexico och Tyskland.

Jurybedömda utställningar som HUB konstnärshuset, Sörmlandssalongen x flera, Vänernmuseet. Södertälje konsthall, Hunden i konsten, Piteå konsthall, Gällivare konstmuseum, Ängelholms konsthall.

Hon är representerad i de flesta landsting och kommuner i Sverige, Statens konstråd.


__________________________________________________________________________________________________________________________

LENNART SAMOR

Moving distances


Moving / Rörelse

Rörelse, i tid, i rum och i tanke. Men också i form, yta och färg. Att befinna sig i förändring och samtidigt i trygghet. En yta mot en annan, en form som vrider sig genom en händelse så som rörelser i livet påverkar varandra. 


Distances / Avstånd 

Samtidigt som vi är närmare än någonsin de som befinner sig långt ifrån oss fysiskt, så kan vi samtidigt fjärma oss från de i vår närhet. Genom våra olika kontaktytor kan vi i detalj följa våra vänners vardag på långt avstånd, utan att själva behöva vara en aktiv del i den. På samma gång gör det att vi kan vända oss bort från de som är närmast men socialisera på avstånd. En blick möter en rygg, en hälsning möter en nick och en förtrolig hemlighet lagras i molnet. 

_________________________________________________________________________________________________________

KARINA LIDSTRÖM

I ögonvrån

12 oktober - 24 oktober 2019


På väg söderut ser jag en busskur vid vägen. Den har grön utsida, insidan är gul.
Det var längesedan någon bodde i sommarstugan högt över älven men en kopp kaffe står där och väntar.
Lemurerna i djurparken bara sitter och håller om varandra. De väcker min fantasi.
Segelbåten ligger i hamnen, ett graffitimålat godståg åker långsamt på andra sidan vattnet.
Jag tycker om att sätta ihop vardagliga föremål och mönstrade tyger för att se hur det blir. Tingen för samtal med varandra.
Mönstren är ett slags avtryck från olika tider, hos mig är de lika starka som doftminnen.
Från utsiktspunkten ögonvrån får jag se det oväntade och bortglömda tillsammans med färgen och skärpan.
Det jag fått syn på möts i målningarna, blir till nya händelser och stämningar.
Sara Meidell  Västerbottens-Kuriren skriver i en recension 2016: "Lidström söker med blicken efter platser och ytor där någon passerat och lämnat avtryck och hon finner och förevigar kärleksfullt de borttappade vantarna, barackerna där någon passerat och kanske velat skriva något på väggen för att berätta hur hen har det."


______________________________________________________________________________________________________________________________


Therese Wigzell


Brokbladig samling


25 januari -12 februari 2020


Thérèse Wigzells måleri har gått igenom många faser genom åren. En sak har dock varit konstant genom alla förvandlingar. Vare sig de varit prunkande eller förstenade, realistiska eller stiliserade har blommor hela tiden varit ett återkommande motiv.


De senaste åren har hon gett sig ut på en resa ut i okända trakter. Under lång tid var blommorna också försvunna; upplösta i abstraktion och mörker. Men som besökaren på den här utställningen förstår – de var egentligen aldrig så långt borta. Ur en ibland nästan kaotisk bakgrund träder de åter fram. Ibland som enstaka fasta punkter i en skimrande odefinierad rymd, ibland som öppningar in i en för botaniker okänd natur.


Nu skulle jag inte vilja påstå att Thérèse Wigzells målningar handlar om blommor. Tvärt om ger de ofta helt andra associationer än de man först förknippar med dessa växternas könsorgan. I det här fallet rör det sig snarare om en känsla tillfälligt klädd i blomdräkt och utplattad i två dimensioner som i ett herbarium: Blommorna lever sitt liv på gränsen mellan det vi kan se och förstå, och det blinda, bortvända mysteriet som utgör grunden för vår tillvaro.

Utbildning: Kungliga Konsthögskolan i fri konst.

5 år , examenår 1999.

Yngve Rådberg

januari 2020

______________________________________________________________________________________________________________________________

Åsa Södergren


Searching

hösten 2020

_____________________________________________________________________________________________________________

JOHN EYRE


En livslång kärlek till amerikanska bilar och motorcyklar och de olika subkulturerna inom motorhobbyn är inspirationen till mina målningar. Som ung på 1960-talet var jag mest fascinerad av de nya och blanka fordonen, så överdådigt designade med vackra färger och krom och fulla av framtidstro och förhoppningar. De speglade en tidsanda då allt var möjligt och vi levde i den bästa av världar. Men numera är det de utnötta, övergivna och bortglömda bilarna och hojarna som lockar mig. De bär på minnen av stolta ägare som färdats, älskat, njutit och kanske grälat och gråtit i dem. Några rullar fortfarande, patinerade och slitna, andra håller naturen sakta och obevekligt på att ta tillbaka. Den processen skapar nya färger, ytor och mönster som det är en utmaning att återge i en målning. Jag försöker göra kärleksfulla och levande porträtt av dessa ”personligheter”, jag hoppas betraktaren ska se och höra deras berättelser och uppleva poesin i det gamla fordonet. Det är bland annat därför jag valt akvarelltekniken; det finns en skirare och mer flyktig poetisk känsla i en akvarellmålning.